1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BS – Đỗ Quang Thụ

Chuyên Khoa

Khoa Gây mê hồi sức

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình (2013)

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay đang công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ