1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BS – Đinh Văn Hào

Chuyên Khoa

Khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2013)

Hoạt động chuyên ngành

+ 7/2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ