Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS – Đào Thị Lanh

Chuyên Khoa

Khoa Dược

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên
- Năm 2010: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Đại học Giáo dục
- Năm 2014: Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

- Tháng 3/2014 - 2/2015: Nhân viện phụ trách chuyên môn Dược Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Minh Phát
- Tháng 3/2015 - 2/2017: Nhân viên phụ trách chuyên môn Dược Công ty TNHH Dược phẩm Nam Việt
- Tháng 3/2017 - 8/2020: Nhân viên phụ trách chuyên môn Dược Công ty Cổ phần Dược Sanfo
- Tháng 9/2020 đến nay: Nhân viên khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ