Cấp cứu: 1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS. Đặng Văn Duy

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội (2009)
- Tốt nghiệp Thạc sĩ tiết niệu tại Đại học Y Hà Nội (2018)
- Có chứng chỉ nội soi cơ bản tại Bệnh viện Xanh Pôn
- Có chứng chỉ phẫu thuật nội soi can thiệp qua đường niệu đạo tại Bệnh viện Việt Đức
- Chứng chỉ nam khoa tại Bệnh viện Việt Đức

Hoạt động chuyên ngành

- 2009 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
- Tham gia đào tạo liên tục về tiết niệu và nam học tại Singapore, Thái Lan, Hồng Kông
- Hiện tại đang giữ chức vụ Trưởng khoa ngoại chung - Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ