Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS. Đặng Văn Duy

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội (2009)
- Tốt nghiệp Thạc sĩ tiết niệu tại Đại học Y Hà Nội (2018)
- Có chứng chỉ nội soi cơ bản tại Bệnh viện Xanh Pôn
- Có chứng chỉ phẫu thuật nội soi can thiệp qua đường niệu đạo tại Bệnh viện Việt Đức
- Chứng chỉ nam khoa tại Bệnh viện Việt Đức

Hoạt động chuyên ngành

- 2009 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
- Tham gia đào tạo liên tục về tiết niệu và nam học tại Singapore, Thái Lan, Hồng Kông

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ