Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK I – Đặng Thị Thu Hồng

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1978)
+ Bác sỹ chuyên khoa nhi I

Hoạt động chuyên ngành

+ 1979 – 1984: Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Hải Phòng
+ 1984 – 2010: Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội
+ 2010 đến nay: Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ