1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

TS.BS – Đặng Thị Kim Oanh

Chuyên Khoa

Khoa Nội ChungKhoa Tiêu hóa - Gan - Mật

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1971-1977: tốt nghiệp bác sĩ tại trường ĐHYHN
+ 1980: tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại bộ môn Nội, ĐHYHN
+ 1984: thạc sĩ y khoa
+ 1990: bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và chuyên khoa nội tiêu hoa-gan mật
+ 1993-1994: bác sĩ nội trú bệnh viện tại Cộng hòa Pháp
+ 1997: thực tập sinh tại Cộng hòa Pháp
+ 2000: Tiến sĩ y khoa

Hoạt động chuyên ngành

+ Giảng viên chính bộ môn nội tổng hợp, phân môn Tiêu hóa-gan mật, trường ĐHYKHN
+ Bác sĩ khoa tiêu hóa-gan mật Bv Bạch mai
+ Hội viên hội tiêu hoá, gan mật Việt nam
+ Hội viên hội tiêu hoá Châu Á Thái bình dương

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ