Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

TS.BS. Đặng Thị Kim Oanh

Chuyên Khoa

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- 1971-1977: Tốt nghiệp bác sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội
- 1980: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại bộ môn Nội, Đại học Y Hà Nội
- 1984: Thạc sĩ y khoa
- 1990: Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và chuyên khoa nội tiêu hóa-gan mật
- 1993-1994: Bác sĩ nội trú bệnh viện tại Cộng hòa Pháp
- 1997: Thực tập sinh tại Cộng hòa Pháp
- 2000: Tiến sĩ y khoa

Hoạt động chuyên ngành

- Giảng viên chính bộ môn nội tổng hợp, phân môn Tiêu hóa - gan mật, trường Đại học Y Hà Nội
- Bác sĩ khoa Tiêu hóa - gan mật Bệnh viện Bạch Mai
- Hội viên Hội Tiêu hoá - gan mật Việt Nam
- Hội viên Hội Tiêu hoá Châu Á Thái Bình Bương

Nghiên cứu chuyên sâu

Tiêu hóa - gan mật

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ