Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – Đặng Thị Bích Ngọc

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Học Viện Quân Y (2013)

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ