Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Bs – Chu Thị Nga

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- 2019: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
- Theo học BSCKI tại Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

2019- nay: công tác lại BVĐK Hồng Ngọc
Thực hiện thành thạo các thủ thuật sản - phụ khoa: Phẫu thuật sản khoa mổ lấy thai cấp cứu, mổ lần 1, mổ lần 2 và phẫu thuật phụ khoa.

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ