Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Bs – Chu Thị Nga

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- 2019: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

2019- nay: công tác lại BVĐK Hồng Ngọc
Hiện tại đỡ đẻ, phụ mổ chuyên nghiệp, tay nghề cứng, đang học tập nâng cao hơn để có thể mổ chính

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ