Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK I – Chu Quang Liên

Chuyên Khoa

Khoa Hồi sức tích cực - ICU

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2007
+ Tốt nghiệp Chuyên khoa I chuyên ngành Hồi sức cấp cứu năm 2013 tại ĐH Y HN
+ Tốt nghiệp chuyên ngành Hồi sức cấp cứu năm 2012 tại Đại học Nantes - Pháp

Hoạt động chuyên ngành

+ Năm 2007 - 2014: Công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu BV đa khoa Đông Anh
+ Năm 2014 đến nay: Công tác tại BV đa khoa Hồng Ngọc
+ Năm 2015 - 2016: Phó trưởng khoa Nội, BV đa khoa Hồng Ngọc
+ Năm 2016 - 2019: Quyền trưởng khoa Nội - Hồi sức cấp cứu, BV đa khoa Hồng Ngọc
+ Năm 2019 đến nay: Trưởng khoa Nội - Hồi sức cấp cứu, BV đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

+ Hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Tư vấn của bác sĩ