1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK II – Bùi Thị Phương

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1983)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (1991)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2002)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1980-1983: Giảng viên Đại học Y Hải Phòng
+ 1983 – 2010: Bác sĩ bệnh viện Đống Đa (1998-2010: trưởng khoa hồi sức cấp cứu)
+ 2014 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ