Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

ThS.BS Bùi Long

Chuyên Khoa

Khoa Tim mạch

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2001: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ 2005: Tu nghiệp tại Nhật Bản

Hoạt động chuyên ngành

+ 2002 – 2007: Công tác tại khoa Nội A – Bệnh viện Hữu Nghị
+ 7/2007 đến nay: Công tác tại khoa Tim mạch – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ