Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Bác sĩ Lê Dương Tiến

Chuyên Khoa

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp cử nhân Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Bác sĩ đa khoa (2007)
+ Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Nội tiêu hóa (2019)

Hoạt động chuyên ngành

+ Bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (2013-2014)
+ Bác sĩ khoa Chống Độc Bệnh viện Bạch Mai (2014-2015)
+ Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Thanh Nhàn (2015-2016)
+ Bác sĩ khoa Tiêu hóa Bệnh viện Thanh Nhàn (2016-2021)
+ Hiện tại đang bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Tiêu hóa – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Nghiên cứu chuyên sâu

+ 11/2013-05/2014: Tham gia chương trình đào tạo “Định hướng chuyên khoa hồi sức cấp cứu” tại Đại học Y Hà Nội
+ 21/06/2017-21/09/2017: Tham gia chương trình đào tạo “Nội soi ống mềm đường tiêu hóa trên” tại Bệnh viện Bạch Mai
+ 19/02/2020-20/03/2020 và 19/05/2020 -17/07/2020: Tham gia chương trình đào tạo “ Nội soi đại tràng” tại Bệnh viện Bạch Mai

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ