Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BSCKII – Nguyễn Thị Thanh Hương

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Dương Văn Mạnh

BSĐK,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Nguyễn Kim Cường

BSĐK,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK I – Lê Xuân Sơn

BSCK I,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

Bs – Nguyễn Thị Thảo

BSĐK,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Hà Văn Thiện

BSĐK,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.Bs – Bùi Đức Tiến

Thạc sĩ,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK I – Hoàng Huy Đông

BSCK I,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Bs – Vũ Thanh Huyền

BSĐK,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Thị Hưởng

BSĐK,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,