Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Bs – Nguyễn Tuấn Anh

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs. Nguyễn Đức Minh

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

Phòng khám Đa Khoa Hồng Ngọc Nguyễn Tuân,

Bs – Trịnh Văn Đại

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Bs – Chu Thị Nga

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCKII. Đỗ Văn Tú

BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Nguyễn Thị Ngọc Diệp

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Trần Phương Thảo

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

Bs – Vũ Viết Hoàng

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Lê Duy Thảo

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Thị Tuyết Anh

BSCK I,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,