1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

TS. BSCK I – Trịnh Thị Khanh

Tiến sĩ, BSCK I,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Trương Thị Kim Nga

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

BSCK II – Nguyễn Hữu Lành

BSCK II,

Khoa Gây mê hồi sức,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

ThS.BSCK II – Tô Thị An Châu

Thạc sĩ, BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Phan Thị Ánh Tuyết

BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Lê Văn Hân

BSCK II,

Khoa Ngoại Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

BSCK II – Phạm Thế Chúc

BSCK II,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK II – Lê Trúc Thủy

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Hồ Thị Thu Hà

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

ThS.BS Saing Pisy

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,