Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BS Hoàng Thị Thuận

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCKII. Nguyễn Khánh Toàn

BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,