1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Bs – Mai Hồng Vân

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Ths. Bs – Lê Văn Giáp

Thạc sĩ,

Khoa Tim mạch,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Ths.Bs – Trần Thị Phương

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS Nguyễn Duy Tụng

Khoa Nhi,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCKI Nguyễn Thanh Sơn

BSCK I,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Kosmo,