Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Ths. Bs – Lê Văn Giáp

Thạc sĩ,

Khoa Tim mạch,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Ths.Bs – Trần Thị Phương

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs. Nguyễn Tiến Tài

Bác sĩ,

Khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS Nguyễn Duy Tụng

BSCK I,

Khoa Nhi,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bác sĩ Lê Dương Tiến

Bác sĩ,

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BSCKII. Nguyễn Giang Lam

BSCK II, Thạc sĩ,

Khoa Ngoại Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

TS.BS Nguyễn Thái Bình

Bác sĩ, Tiến sĩ,

Khoa Ngoại Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BS Trần Anh Văn

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCKI – Trần Văn Bàn

BSCK I,

Khoa Nhi,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BS – Phan Thị Sinh

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,