Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

THS.BSNT ĐỖ TRỌNG THIỆN

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Tâm lý và sức khỏe tâm thần,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK I – Vũ Quý Hùng

BSCK I,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

PGS.TS.TTND – Lê Văn Thạch

Bác sĩ, Phó Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân, Tiến sĩ,

Khoa Tim mạch, Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK I – Trần Thị Duyên

BSCK I,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Nguyễn Thị Phương Mai

BSĐK,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS – Nguyễn Thị Xuân

BSĐK,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK I – Trần Thị Ngọc Lan

BSCK I,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

BSCK I – Lê Thu Trang

BSCK I,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK I – Đỗ Tuyết Mai

BSCK I,

Khoa Ung bướu,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Phạm Thị Nga

BSCK I,

Khoa Ung bướu,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,