Cấp cứu: 1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

TS.BS – Nguyễn Văn Hòa

Tiến sĩ,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BS – Nguyễn Đức Hải

Thạc sĩ,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Ts.Bs – Đồng Ngọc Đức

Tiến sĩ, Bác sĩ,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

PGS.Bs – Trịnh Mạnh Hùng

Phó Giáo sư,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

TS.BSCK II – Đinh Đăng Hòe

BSCK II, Tiến sĩ,

Khoa Tâm lý và sức khỏe tâm thần,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

PTS.BS – Ngô Hồng Phong

Phó Tiến sĩ,

Khoa Da liễu,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK II – Bùi Thị Phương

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK II – Phạm Thị Thu Hà

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Ts. Bs – Nguyễn Liên Hương

Tiến sĩ,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

TS. BSCK I – Trịnh Thị Khanh

Tiến sĩ, BSCK I,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,