Cấp cứu: 1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Bs – Nguyễn Thị Hồng Yến

Dược sĩ,

Khoa Dược,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Dược sĩ Vương Kim Đào

Dược sĩ,

Khoa Dược,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Dược sĩ Hoàng Thị Mỹ

Dược sĩ,

Khoa Dược,

BS – Đào Thị Lanh

Bác sĩ,

Khoa Dược,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,