1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

TS.BS – Đặng Thị Kim Oanh

Tiến sĩ,

Khoa Nội Chung, Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,