Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Bs. Nguyễn Đức Minh

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

Phòng khám Đa Khoa Hồng Ngọc Nguyễn Tuân,

Bs – Trần Công Quyền Anh

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Văn Kỳ

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Trần Tiến

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Nguyễn Mạnh Tân

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

Bs – Kim Thị Mận

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

ThS.BS – Nguyễn Thị Anh Trang

Thạc sĩ,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

BS – Nguyễn Thị Nga

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

BS – Đỗ Thị Hương

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Kosmo,

BS – Bùi Thanh Hiếu

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,