Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

ThS. BS – Oh Kyoung Mi

Thạc sĩ,

Khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc trị liệu,

Thẩm mỹ Hồng Ngọc Keangnam,

ThS.BS – Kim Heung Dong

Thạc sĩ,

Khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc trị liệu,

Thẩm mỹ Hồng Ngọc Keangnam,

BS – You Hyun Uk

Thạc sĩ,

Khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc trị liệu,

Thẩm mỹ Hồng Ngọc Keangnam,

BS – Khương Thế Ba

BSĐK,

Khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc trị liệu,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS – Hoàng Thị Tình

BSĐK,

Khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc trị liệu,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Đỗ Thị Hồng Nhung

BSĐK,

Khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc trị liệu,

Thẩm mỹ Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BS – Oh Jae Hoon

Thạc sĩ,

Khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc trị liệu,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,