Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

TS.BSCK I – Phạm Hồng Huệ

Tiến sĩ, BSCK I, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Cơ - Xương khớp,

TS.BS – Phạm Quang Thuận

Tiến sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

ThS.BS – Phan Thị Sinh

Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,