Cấp cứu: 1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BSCK II – Cao Độc Lập

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Từ Đức Sắc

BSCK I,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Lê Văn Hân

BSCK II,

Khoa Ngoại Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

Bs – Nguyễn Văn Doanh

BSĐK,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Ths.BS Ngô Bá Toàn

Thạc sĩ,

Khoa Ngoại Chung,

BS – Vũ Văn Hà

BSĐK,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS – Nguyễn Văn Huynh

BSĐK,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS – Lương Xuân Tân

BSĐK,

Khoa Ngoại Chung,

,

BS – Đỗ Văn Tọa

BSĐK,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS. Đặng Văn Duy

Bác sĩ,

Khoa Ngoại Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,