Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Ths.Bs Saing Pisy

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

THS.BS Đoàn Nguyệt Ánh

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Hoàng Hồng Tâm

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

Bs – Nguyễn Tuấn Anh

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Trịnh Văn Đại

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BS – Nguyễn Thị Thanh Bình

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

ThS.BS – Linh Thế Cường

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Kosmo,

BS – Vũ Trung Hiếu

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bs – Mai Hồng Vân

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.Bs – Trần Thị Phương

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,