1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

ThS.BS Saing Pisy

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

THS.BS Đoàn Nguyệt Ánh

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Hoàng Hồng Tâm

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

Ths.Bs – Nguyễn Song Hào

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Bs – Nguyễn Tuấn Anh

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Bs – Trịnh Văn Đại

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BS – Nguyễn Thị Thanh Bình

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

ThS.BS – Linh Thế Cường

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS – Vũ Trung Hiếu

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

TS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh

Tiến sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,