Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

TS.BSCK II – Đinh Đăng Hòe

BSCK II, Tiến sĩ,

Khoa Tâm lý và sức khỏe tâm thần,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,