Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

TS.BSCK II – Đinh Đăng Hòe

BSCK II, Tiến sĩ,

Khoa Tâm lý và sức khỏe tâm thần,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

THS.BSNT ĐỖ TRỌNG THIỆN

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Tâm lý và sức khỏe tâm thần,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,