Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

TS.BSCK I – Nguyễn Thị Ngọc Thắng

Tiến sĩ, BSCK II,

Khoa Nội tiết,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Phạm Thanh Vân

BSCK I,

Khoa Nội tiết,