Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

ThS.BS – Nguyễn Đức Hải

Thạc sĩ,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Phạm Thế Chúc

BSCK II,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Phạm Công Hưng

BSĐK,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK I – Ngô Chí Đạt

BSCK I,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Phạm Thu Hương

BSĐK,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Bs – Vũ Thị Hiền

BSĐK,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Bs – Vũ Thị Tuyết

BSĐK,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

ThS.BS. Trần Đức Tuấn

Thạc sĩ,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

ThS.BS – Nguyễn Văn Vượng

Thạc sĩ,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

BS – Nguyễn Thị Phương Thúy

BSĐK,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,