Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Bs – Tô Như Hùng

BSĐK,

Nhãn Khoa,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK I – Diệp Thị Hải Vân

BSCK I,

Nhãn Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Trung Thành

BSĐK,

Nhãn Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Minh Ngọc

BSĐK,

Nhãn Khoa,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK I – Đặng Thanh Huyền

BSCK I,

Nhãn Khoa,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

ThS.BS – Nguyễn Thị Thanh Vân

Thạc sĩ,

Nhãn Khoa,

BSCK I – Nguyễn Thị Hồng Hiền

BSCK I,

Nhãn Khoa,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK I – Lương Thị Cẩm Thúy

BSCK I,

Nhãn Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,