Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Ts.Bs – Đồng Ngọc Đức

Tiến sĩ, Bác sĩ,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

PGS.Bs – Trịnh Mạnh Hùng

Phó Giáo sư,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK II – Bùi Thị Phương

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK II – Phạm Thị Thu Hà

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Ts. Bs – Nguyễn Liên Hương

Tiến sĩ,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Trương Thị Kim Nga

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

ThS.BSCK II – Tô Thị An Châu

Thạc sĩ, BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Lê Trúc Thủy

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Nguyễn Thị Lan Anh

BSĐK,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Nguyễn Thị Hồng

BSĐK,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Kosmo,