Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BSCK I – Chu Quang Liên

BSCK I,

Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

ThS.BS – Phạm Đức Hiếu

Thạc sĩ,

Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

BS – Phạm Thị Ninh Vân

BSĐK,

Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Phạm Hồng Quân

BSĐK,

Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS – Nguyễn Hoàng Sơn

BSĐK,

Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

BS – Nguyễn Ngọc Anh

BSĐK,

Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

PGS.TS.TTND – Lê Văn Thạch

Bác sĩ, Phó Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân, Tiến sĩ,

Khoa Tim mạch, Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,