Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

ThS.BSCK II – Bùi Xuân Quyền

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Phan Văn Quý

Thầy thuốc ưu tú, BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK II – Phan Thị Ánh Tuyết

BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Chu Thị Nga

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCKII. Đỗ Văn Tú

BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Nguyễn Thị Ngọc Diệp

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Trần Phương Thảo

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

Bs – Nguyễn Thị Tuyết Anh

BSCK I,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Khúc Thị Phượng

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Đặng Thị Thảo Ly

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,