1900 636 5554

024 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BSCK II – Cao Độc Lập

BSCK IIThầy thuốc ưu tú

Khoa Ngoại Chung

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh

BSCK I – Từ Đức Sắc

BSCK I

Khoa Ngoại Chung

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh

BSCK II – Phạm Đức Thịnh

BSCK II

Khoa Nhi

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam

BSCK I – Hoàng Tân Cương

BSCK I

Khoa Y tế dự phòng

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh

PGS. BS – Ivan Reich

Phó Giáo sư

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh

ThS.BSCK II – Bùi Xuân Quyền

BSCK IIThầy thuốc ưu tú

Khoa Sản - Phụ Khoa

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh

Phó TS.BS – Vũ Công Cường

Phó Tiến sỹ

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh

BSCK II – Phi Nga

BSCK II

Khoa Nhi

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh

ThS.BSCK I – Nguyễn Thị Tường Vân

BSCK IThạc sỹ

Khoa Nội Chung

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh

BSCK II – Phan Văn Quý

BSCK IIThầy thuốc ưu tú

Khoa Sản - Phụ Khoa

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh