Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Bs – Chu Thị Nga

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCKII. Đỗ Văn Tú

BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS Nguyễn Thị Ngọc Diệp

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Trần Phương Thảo

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

Bs – Vũ Viết Hoàng

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Lê Duy Thảo

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Khúc Thị Phượng

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Bình Dương

Thạc sĩ,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Phạm Thị Thùy Dương

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Đặng Thị Thảo Ly

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,