Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Bs – Lê Duy Thảo

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Khúc Thị Phượng

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Bình Dương

Thạc sĩ,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Phạm Thị Thùy Dương

BSĐK,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Đặng Thị Thảo Ly

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Trần Thị Mai Hoa

BSĐK,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Trần Công Quyền Anh

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Văn Kỳ

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Nguyễn Trần Tiến

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Nguyễn Mạnh Tân

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,