Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Ths.BSNT Vũ Quang Hòa

Bác sĩ,

Khoa Thận Lọc máu,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.BSNT Lê Nguyên Sơn

Bác sĩ,

Khoa Thận Lọc máu,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hải

Bác sĩ, Tiến sĩ,

Khoa Thận Lọc máu,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BSCKII. Saing Pisy

Thạc sĩ, BSCK II,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

THS.BS Đoàn Nguyệt Ánh

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Chu Quang Liên

BSCK I,

Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Hoàng Hồng Tâm

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

Bs – Nguyễn Tuấn Anh

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs. Nguyễn Đức Minh

BSĐK,

Khoa Răng - Hàm - Mặt,

Phòng khám Đa Khoa Hồng Ngọc Nguyễn Tuân,

Bs – Trịnh Văn Đại

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,