Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

ThS.BS. Lê Thị Vân Anh

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.Bs CKII Nguyễn Thị Vân Bình

Bác sĩ, BSCK II,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.BSNT Vũ Quang Hòa

Bác sĩ,

Khoa Thận Lọc máu,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.BSNT Lê Nguyên Sơn

Bác sĩ,

Khoa Thận Lọc máu,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hải

Bác sĩ, Tiến sĩ,

Khoa Thận Lọc máu,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BSCKII. Saing Pisy

Thạc sĩ, BSCK II,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

THS.BS Đoàn Nguyệt Ánh

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Chu Quang Liên

BSCK I,

Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Hoàng Hồng Tâm

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

Bs – Nguyễn Tuấn Anh

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,