Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BSCK II – Phạm Thị Thu Hà

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Ts. Bs – Nguyễn Liên Hương

Tiến sĩ,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Trương Thị Kim Nga

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

ThS.BSCK II – Tô Thị An Châu

Thạc sĩ, BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Phan Thị Ánh Tuyết

BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK II – Lê Văn Hân

BSCK II,

Khoa Ngoại Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

BSCK II – Phạm Thế Chúc

BSCK II,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK II – Lê Trúc Thủy

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BS. Lê Thị Vân Anh

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.Bs CKII Nguyễn Thị Vân Bình

Bác sĩ, BSCK II,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,