Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Ths.Bs Nguyễn Thị Bảo Thoa

Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths. Hoàng Thị Phương Thảo

Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK II – Nguyễn Thị Kim Anh

BSCK II,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BS – Phan Thị Sinh

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

TS.BS Lê Quang Huy

Tiến sĩ,

Khoa Ngoại Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,