Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BS CKI Đỗ Danh Trường

BSCK I,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BSCKI Tống Thị Vân

BSCK I,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BS CKII Hà Thị Minh Phương

BSCK II, Thạc sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

ThS.BSCKII Cao Thị Thúy Hà

BSCK II, Thạc sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên

BSCK II, Thạc sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS. BSCK I. BSNT Trịnh Thị Mai Ly

BSCK I, Thạc sĩ,

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK I Lê Thị Thắm

BSCK I,

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS. Nguyễn Thị Mai

Bác sĩ,

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BSNT. Nguyễn Thị Vân

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths. BS Trần Ngọc Tùng

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,