Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BS CKI Trần Thị Lâm

BSCK I,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BS CKII Nguyễn Minh Nguyệt

Bác sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BS Trần Nguyệt Phương Hoa

Bác sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BS Lại Thùy Trang

Bác sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BS Vũ Thị Hương

Bác sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BS Nguyễn Thị Ngân

Bác sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BS Bùi Thị Mai

Bác sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BS Nguyễn Mai Thư

Bác sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BS Tạ Thị Khánh Hòa

Bác sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,