Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Đội ngũ chuyên gia

ThS.BS Trần Anh Văn

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs Nguyễn Hữu Thiện

Bác sĩ,

Khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

THS.BS Lê Thị Tâm

Thạc sĩ,

Khoa Nội tiết,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

THS.BS Hà Lương Yên

Thạc sĩ,

Khoa Nội tiết,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCKI – Trần Văn Bàn

BSCK I,

Khoa Nhi,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Đoàn Thị Yến

Bác sĩ,

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Đào Thị Lanh

Bác sĩ,

Khoa Dược,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS. TTƯT Bùi Văn Vĩnh

Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Đinh Ngọc Hoa

Bác sĩ,

Khoa Nhi,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Nguyễn Đức Mạnh

Bác sĩ,

Khoa Nội Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,