Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Ts.Bs Nguyễn Thị Ngọc

Bác sĩ, Tiến sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

THS.BS Lê Thị Tâm

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Nội tiết,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

THS.BS Hà Lương Yên

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Nội tiết,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCKI – Trần Văn Bàn

BSCK I,

Khoa Nhi,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BS – Phan Thị Sinh

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Đoàn Thị Yến

Bác sĩ,

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Đào Thị Lanh

Bác sĩ,

Khoa Dược,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS. TTƯT Bùi Văn Vĩnh

Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Đinh Ngọc Hoa

Bác sĩ,

Khoa Nhi,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Nguyễn Đức Mạnh

Bác sĩ,

Khoa Nội Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,