Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Bác sĩ Lê Dương Tiến

Bác sĩ,

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BSCKII. Nguyễn Giang Lam

BSCK II, Thạc sĩ,

Khoa Ngoại Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

PGS.TS – Nguyễn Xuân Hùng

Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ,

Khoa Ngoại Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

TS.BS Nguyễn Thái Bình

Bác sĩ, Tiến sĩ,

Khoa Ngoại Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths. BS Trần Ngọc Tùng

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

TS. Đỗ Chí Hùng

Tiến sĩ,

Khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BS Trần Anh Văn

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs Nguyễn Hữu Thiện

Bác sĩ,

Khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Ths. Nguyễn Thị Bảo Thoa

Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ts.Bs Nguyễn Thị Ngọc

Bác sĩ, Tiến sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,