Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BSCK I – Trần Thị Duyên

BSCK I,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs – Nguyễn Thị Phương Mai

BSĐK,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS – Nguyễn Thị Xuân

BSĐK,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK I – Trần Thị Ngọc Lan

BSCK I,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

BSCK I – Lê Thu Trang

BSCK I,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK I – Đỗ Tuyết Mai

BSCK I,

Khoa Ung bướu,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Phạm Thị Nga

BSCK I,

Khoa Ung bướu,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.BSNT – Mai Hồng Vân

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.Bs – Trần Thị Phương

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Bs. Nguyễn Tiến Tài

Bác sĩ,

Khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,