Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Đội ngũ chuyên gia

PGS. BS – Ivan Reich

Phó Giáo sư,

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

TTƯT.ThS.BSCK II – Bùi Xuân Quyền

BSCK II, Thạc sĩ, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

TTƯT.BSCK II – Phan Văn Quý

Thầy thuốc ưu tú, BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ts.Bs – Đồng Ngọc Đức

Tiến sĩ, Bác sĩ,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

TS.BSCK II – Đinh Đăng Hòe

BSCK II, Tiến sĩ,

Khoa Tâm lý và sức khỏe tâm thần,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Bùi Thị Phương

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK II – Phạm Thị Thu Hà

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Ts. Bs – Nguyễn Liên Hương

Tiến sĩ,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Trương Thị Kim Nga

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

ThS.BSCK II – Tô Thị An Châu

Thạc sĩ, BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,