Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Đội ngũ chuyên gia

PGS.TS.BS. Trần Thị Minh Hoa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCKII Trần Quốc Nhân

BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BSCKII Bạch Thị Hà Thư

BSCK II, Thạc sĩ,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BSCK II – Cao Độc Lập

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Từ Đức Sắc

BSCK I,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

ThS.BS CKII Trịnh Minh Thanh

BSCK II,

Khoa Ngoại Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Ths.Bs Nguyễn Văn Hải

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Tim mạch,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

TS.BS. Đặng Thị Kim Oanh

Tiến sĩ, Bác sĩ,

Khoa Tiêu hóa - Gan - Mật,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCKI Phạm Văn Đạo

BSCK I,

Khoa Ngoại Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

PGS.TS.BS. Hà Kim Trung

Phó Giáo sư,

Khoa Ngoại Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,