Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Đội ngũ chuyên gia

Ts.Bs Nguyễn Thị Ngọc

Bác sĩ, Tiến sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.BS Ngô Thị Trang

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths. BS Trần Ngọc Tùng

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths.Bs Nguyễn Thị Bảo Thoa

Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

Ths. Hoàng Thị Phương Thảo

Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK II – Nguyễn Thị Kim Anh

BSCK II,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

TS.BS – Phạm Quang Thuận

Tiến sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

ThS.BS – Phan Thị Sinh

Bác sĩ, Thạc sĩ,

Khoa Cơ - Xương khớp,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,