TS.BSCK I – Nguyễn Thị Ngọc Thắng

Chuyên khoa:Khoa Nội tiết
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979) + Bác sĩ Chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội - 1989) + Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Học viện Quân Y (2004)
Hoạt động chuyên ngành:
+ 1981 – 1995: Công tác tại Bệnh viện 7 – Quân khu 3 + 2000 – 2010: Công tác tại Bệnh viện Bưu điện + 2010 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt