TS.BSCK I – Nguyễn Thị Ngọc Thắng

Chuyên khoa:Khoa Nội tiết
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)

+ Bác sĩ Chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1989)

+ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Học viện Quân Y (2004)

Hoạt động chuyên ngành:

+ 1981 – 1995: Công tác tại Bệnh viện 7 – Quân khu 3

+ 2000 – 2010: Công tác tại Bệnh viện Bưu điện

+ 2010 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt