TS.BS. Wichai Termrungruanglert

Chuyên khoa:Ung thư phụ khoa
Ngôn ngữ:Anh - Thái
Học vấn:

+ 1985: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa chuyên ngành ung thư phụ khoa tại Đại học Chulalongkorn

+ 1995-1996: Học bổng bác sỹ y khoa chuyên ngành ung thư phụ khoa tại đại học Texas. Trung tâm ung thư Anderson Hoa Kỳ.

Hoạt động chuyên ngành:

+ Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan

+ Chứng chỉ của Hội đồng ung thư phụ khoa Thái Lan

Nghiên cứu chuyên sâu:

Ung thư phụ khoa/ Sản phụ khoa

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt