TS.BS. Wichai Termrungruanglert

Chuyên khoa:Ung thư phụ khoa
Ngôn ngữ:Anh - Thái
Học vấn:
+ 1985: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa chuyên ngành ung thư phụ khoa tại Đại học Chulalongkorn + 1995-1996: Học bổng bác sỹ y khoa chuyên ngành ung thư phụ khoa tại đại học Texas. Trung tâm ung thư Anderson Hoa Kỳ.
Hoạt động chuyên ngành:+ Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan + Chứng chỉ của Hội đồng ung thư phụ khoa Thái Lan
Nghiên cứu chuyên sâu:Ung thư phụ khoa/ Sản phụ khoa
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt